ELYADAL Duyurular Üyeler

 

Doğan Kökdemir [iletişim]
Okan Cem Çırakoğlu [iletişim]
Zuhal Yeniçeri [iletişim]

ELYADAL

Doğan Kökdemir [iletişim]
Kürşad Demirutku [iletişim]

ELYADAL

Bahar Muratoğlu [iletişim]
Nil Korkut Naykı [iletişim]
Gülçin Akbaş [iletişim]
Leman Korkmaz [iletişim]
Nilay Pekel Uludağlı [iletişim]

ELYADAL

ELYADAL Hakkında

"Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." - Mustafa Kemal Atatürk

ELYADAL, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde görev alan psikolog öğretim elemanları ve farklı disiplinlerde eğitim gören gönüllü öğrenciler tarafından 2000 yılında kuruldu. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşunda önemli bir rol aldı. Temmuz 2008'den itibaren ise kurulmasında rol aldığı Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Bizleri, bu laboratuvarı kurmaya yönelten ve ortak çalışmalar planlamaya iten en önemli etken, bilime ve bilimsel yönteme bakış açımız oldu. Bu amaç doğrultusunda işletme, iktisat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve psikoloji alanlarından öğretim elemanları ve öğrenciler biraraya gelerek, bilime yönelik tartışmaları ve çalışmaları yürütecek Laboratuvar ekibini kurdu. Genel olarak bilime bakış açımız 4 madde ile özetlenebilir: (1) merak, (2) soru sorma, (3) araştırma, (4) paylaşma.

Grubun oluşum sürecini özetleyelim. 2002 yılının Mart ayında, bu tür bir etkileşimin gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulunan küçük bir grup, diğer öğretim elemanları ve öğrencilere çağrı yaptı. Çağrıya olumlu yanıt verenlerin sayısı oldukça yüksek olduğundan, birden fazla toplantı yapıldı ve 13 Nisan 2002 tarihinde ELYADAL Araştırma Grubu oluşmuş ve 2000 yılında resmi olarak kurulmuş olan Laboratuvar, bundan tam 2 yıl sonra disiplinlerarası çalışmalarına başlamış oldu.

Grubun etkileşim sürecini sınamak ve grup dinamiğini oluşturmak amacıyla, grup elemanlarının konuları gereği bilgi sahibi olmadığı üç araştırma konusu seçildi ve bunlara ilişkin daha küçük çalışma grupları oluşturuldu. Bu konular Pi sayısı, Volvox kolonisi ve Karadelikler'di. Bu grupların çalışmaları, oluşumun resmi bülteni olan PiVOLKA'nın da temellerini attı. Laboratuvar faaliyetleri yeni çalışma grupları ve yeni dosyalarla sürekli devam etmektedir.

ELYADAL Resmi İnternet Sitesi: http://www.elyadal.org
ELYADAL Facebook Sayfası: http://www.facebook.com/ELYADAL
ELYADAL Twitter Sayfası: http://www.twitter.com/ELYADAL