ELYADAL Duyurular Duyurular

 

ELYADAL'ın resmi yayın organı olan PiVOLKA'nın 24. sayısı yayınlandı.
[ devamı ]

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve ELYADAL tarafından hazırlanan Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı'nın genişletilmiş 4. baskısına ücretsiz olarak ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı seçmeniz yeterlidir.
[ Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı]

ELYADAL ELYADAL

Öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemek üzere Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Psych-O-Token uygulaması başlatıldı.
[ devamı ]

ELYADAL Kaynaklar Kaynaklar

ELYADAL tarafından yayınlanan ve ücretsiz olarak paylaşılan kitapçıklar ve süreli yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

ELYADAL Hakkında

"Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." - Mustafa Kemal Atatürk

ELYADAL, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde görev alan psikolog öğretim elemanları ve farklı disiplinlerde eğitim gören gönüllü öğrenciler tarafından 2000 yılında kuruldu. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşunda önemli bir rol aldı. Temmuz 2008'den itibaren ise kurulmasında rol aldığı Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Devamı ELYADAL Hakkında

PiVOLKA'dan Seçilmiş Yazılar Gen mi Bencil Birey mi?

 

Aslıhan Gevrekci

Biz kimiz ve nereden geldik? Kendi tarihi kadar eski bu soruların yanıtını arayan insanoğlu çevresini gözlemlemiş ve kendini diğer canlılarla kıyaslamaya başlamıştır. Doğada bize en çok benzeyen canlılardan bizi ayıran iki önemli özellik vardır. Bunlardan ilki iletişim becerilerimizdir. Dili kullanabilme yeteneği insanlar arasındaki etkileşimi arttırmış, sosyal gelişimimizi hızlandırmıştır. Bir diğer fark ise iki bacağımız üzerinde dengede durabilme ve hareket edebilme yeteneğimizdir. Bu da ellerimizin serbest kalmasını sağlamış ve ellerimizi alet yapımı gibi daha karmaşık işlerde kullanabilmemizi mümkün kılmıştır. Bu farklılıkların dışında, çevremizdeki diğer canlılara şaşırtıcı derecede benzemekteyiz.

devamı...

PiVOLKA'dan Seçilmiş Yazılar Gardenyalı Kadın: Billie Holiday

 

Su İdil

Pensilvanya’da bir bahar günüydü. Tarih 7 Nisan 1915’i gösteriyordu. Önce ergenliğe yeni adım atmış bir kız çocu- ğunun çığlıkları duyuldu. Sonra cılız, ufacık bir bebeğin… Eleanora Fagan doğmuştu… 13 yaşında bir anne ve 15 yaşında bir babanın kızı olarak. Bu doğumun üç yıl ardından üç çocuğun oluşturacağı çekirdek aile için ömür boyu birlikteliğin simgesi olan imzalar atıldı. Sadie ve Clarence evlendiler. Uğruna imza attıkları ömürlerinin neredeyse en başında… (Bio. True Story, b.t.). Evliliklerinin hemen ardından fareleriyle meşhur Baltimore’a taşındılar. Clarence çaldığı kulüplerde çok da seçici olmayan, gezgin bir gitaristti. İnsanların seçimlerinin ve hayat tarzlarının kendini yansıttığını düşünecek olursak, kendi sorumluluğunu alamayan ya da almayı henüz öğrenememiş bir babanın biri eşi, diğeri kızı olan iki çocuğun sorumluluğunu almasını beklemenin ne kadar gerçekçi olduğu tartışılır.

devamı...

PiVOLKA'dan Seçilmiş Yazılar Mağdurun Gözünden Ayrımcılık

 

Leman Korkmaz

Sosyal Kimlik Kuramı kişisel ve grup olmak üzere iki farklı kimlikten bahseder. Kişisel kimlik sahip olduğumuz karakteristik özellikler, yetenek ve becerilerimizle ilişkiliyken sosyal kimlik ya da diğer bir deyişle kolektif kimlik üyesi bulunduğumuz gruba verdiğimiz değer ve duygusal önemi temsil eder (Tajfel ve Turner, 1979; Turner, 1999). Sosyal kimliklerimiz toplumda yer alan pek çok farklı gruptan hangilerine dahil olduğumuzu ve hangilerine dahil olmadığımızı tanımlar. Sosyal kimlikler, dahil olduğumuz ve olmadığımız grupların sınıfsal hiyerarşideki yeri ve toplumda nasıl algılandığı üzerinden bizim kendimize yönelik değerlendirmelerimiz, başkaları- nın bize karşı olan tutum ve davranışları üzerinde belirleyici olur.

devamı...