Bağlantılar Bağlantılar

 

James Randi Educational Foundation
Richard Dawkins Foundation
Skeptics Society

ELYADAL

CERN
NASA
Institute for Advanced Study

ELYADAL

The Big Bang Theory
House, M.D.
Sherlock
The Crucible
Contact
The Number 23

ELYADAL

Bilim Dedektifi

"Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." - Mustafa Kemal Atatürk

Bilimsel arayışlar yerine doğaüstü ve mistik "şeylerle" uğraşmak çok yeni değil. İnsanlık tarihi boyunca, çeşitli konularda, çeşitli kişiler şu veya bu şekilde insanlara birtakım bilgiler vermeye çalıştılar. Astroloji, parapsikoloji, fallar, UFO'lar, şifre çözücüler ve daha pek çokları hemen hergün karşımızdalar. Amerikan haber kanalı Fox News tarafından 23-24 Eylül 2003 tarihlerinde yapılan bir ankete göre, Amerikan kamuoyunun (n = 900) % 34'ü hayaletlere, % 34'ü dünya dışı zeki varlıkların bizi ziyaret ettiğine, % 29'u astrolojiye, % 25'i reenkarnasyona ve % 24'ü de cadıların var olduğuna inanmaktadır.

ELYADAL'ın kuruluş amaçlarından bir tanesi sahte bilimlerle mücadele etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuda çalışanlarla işbirliği yapmaktır. Bilim Dedektifi bölümünde gazete ve televizyonlarda karşımıza çıkan sahte bilim önermelerini incelemeye çalışacağız. Bu çalışmada amacımız sadece söz konusu sahte bilimsel iddiaların yanlışlıklarını göstermek değil aynı zamanda eleştirel düşünme, yöntembilim, olasılık ve istatistik gibi konularda da temel bilgileri paylaşmaktır.

2003 yılından beri sahte bilimler hakkında kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını yürüten ELYADAL, 2013 yılında tekrar aynı konuda çalışmaya başlıyor. Gazete, dergi ve internette gördüğünüz pek çok haberin, argümanın ve sahte inancın altındaki dinamikleri, çalışma prensiplerini açıklamak ve bu konudaki bilimsel yaklaşımları aktarmak için bundan sonraki Bilim Dedektifi yazılarımızı http://bilimdedektifi.wordpress.com adresinden sizlerle paylaşacağız.

Bilim Dedektifi