PiVOLKA İçindekiler

 

"Sosyal Beyni" Anlamak İçin Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar
A. Eken
[PDF]

Somut ve Soyut Düşünme Nedir? Ahlaki ve Siyasi Tutumlara Olan Etkileri Nelerdir?
S. Alper
[PDF]

Moleküler Evrimin Ayak İzleri 
E. Yurtçu
[PDF]

Tanrıların Günahları: Yunan Mitolojisinde Güç Arzusu ve Kıskançlık
E. Ö. Us

[PDF]

MetaforlarAracılığıyla Hikayelerimiz ve Psikoterapi
D. Sevük
[PDF]

PiVOLKA 25

Yıl: 7, Sayı: 25, Ekim 2017, ISSN: 2587-022X

Editörden... | Sezin Aydoğ Gürkan

PiVOLKA 25İnsan, hikayesini yazmaya, kendinden bir parça bırakmaya, varoluşunu anlamlı kılmaya ça-lışırken, evren dur durak bilmeden kendi tarihini yazmaya devam ediyor. Muhtemelen hiçbir insanın tüm detaylarına kesin olarak hakim olamayacağı bir biçimde.

Yavar Abbas’ın yönetmenliğinde çekilen “Dünya: Bir Gezegenin Oluşumu”, bu tarihi süre-cin küçücük bir kısmını anlatan bir belgesel. Sonsuz ihtimaller arasından uygun koşulların oluşması sonucunda yaşama şansı bulduğumuz gezegenimizin, yani Dünya’nın 4.5 milyar yıllık hikayesini. Bu biricik oluşum hikayesi, izleyicilerinde çok farklı duygu ve düşünceleri tetikleme gücüne sahip. En temel düşüncelerden biri ise muhtemelen şu: Dünya’nın, milyar-larca yıldır yaşama şansı bulabilen hiçbir canlının uygulamaya geçirmeye ya da engellemeye gücünün yetemeyeceği dönüşümler geçirmiş olduğu.

Belki kimilerine daha çok dokunacak olan bir diğer düşünce ise kısacık yaşam süremiz içe-risinde ne yaparsak yapalım kitlesel yok oluşlar karşısında hikayemizin varoluşunu devam ettiremeyeceği. Yine de, bu muazzam süreçte yer alabilmenin, evrimin bir parçası olabilme-nin, gün gelip insanlıktan hiçbir iz kalmayacak olsa da hayatı deneyimleyebilmenin değeri paha biçilemez.

Bilimin ışığında elde edilen bilgiler güncel keşiferle birlikte yerini yenilerine bırakırken oku-yarak, araştırarak, izleyerek, iletişim kurarak, gezerek ya da kendimize özgü yollar kullanarak bizden öncesini anlamaya, bizden sonrasını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bizi en çok kaygıya sürükleyen şeylerden belki de ilki olan belirsizliği azaltmaya, varoluşumuzu anlamlandır-maya çabalıyoruz. Ancak bilginin sınırsızlığı ve insanlığın sınırlılığı karşısında sorularla ve sorgulamalarla baş başa kalıyoruz.

Her daim soru işaretleriyle ilerlediğimiz yolculuğumuzda yolumuzu bilimin ışığıyla aydınlat-mayı hedefeyen PiVOLKA’nın bu sayısında moleküler düzeydeki incelemelerden nörobiliş-sel yaklaşımlarla ilgili tartışmalara, nesilden nesile aktarımın en kıymetli unsurları hikaye-lerden mitlere uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz, farklı yaklaşımlarda insana ve daha geniş bir pencereden hayata dair çalışmalara, sorgulamalara ve yeni sorulara yelken açıyoruz.

Keyifi okumalar…