PiVOLKA İçindekiler

 

Bilgeliğe Giden Yol Mideden
Geçer Mi?
H. K. İlter
[PDF] [HTML]

Newton, Goethe ve Sosyal Bilimler
A. M. C. Şengör
[PDF] [HTML]

Bir Demokrasi Masalı: Özgür Birey,
Bağımsız Medya

B. Muratoğlu

[PDF] [HTML]

Psikoloji Etiği: Psikologlar Etik
Olarak Nasıl Gelişir?

M. Guzey

[PDF] [HTML]

Likantropi: İnsanlık Tarihi Kadar
Eski Bir Fenomen

B. Karagöz
[PDF] [HTML]

Farklı Bir Bilinç Durumu: Uyku
M. Irak
[PDF] [HTML]

PiVOLKA 20

Yıl: 6, Sayı: 20, Aralık 2011

PiVOLKA Yolculuğu | Zuhal Yeniçeri
PiVOLKA 20PiVOLKA, 2002’nin Mart ayında tek bir sayfadan oluşan sıfırıncı (0) sayısında kendinden bahsederek yayın hayatına başladı. Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Araştırmaları Laboratuvarı (ELYAD) ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı’nın (DAL) ortak yayınıyken; Eylül 2003’de iki laboratuvarın birleştirilmesiyle birlikte Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı’nın resmi yayını olarak varlığını devam ettirdi.

Laboratuvar üyeleri, öncelikle, herkesin eşit uzeklıkta olduğu konular üzerinde çalışmaya karar verdi. Bunun üzerine Pi sayısı, Volvoks kolonileri ve Karadelikler konusunda üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu. PiVOLKA, ismini bu çalışma gruplarından aldı ve dört yıl boyunca toplam 19 sayısı yayınlandı. PiVOLKA’nın bir Ek Sayısı ve bir de “savaş” konulu Özel Sayısı bulunmaktadır. PiVOLKA’da matematik ve istatistik, biyoloji, fizik, kimya ve enerji, ekonomi ve işletme, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, bilim felsefesi, etik, yöntem, eğitim, sahte bilimler, iletişim, sanat, edebiyat, mühendislik, bilgisayar ve internet konularında toplam 98 makaleye yer verildi.

2006 yılında yenilenme sürecine giren PiVOLKA’nın, beş yıl süre ile yayınına ara verildikten sonra 2011 Aralık ayından itibaren yılda dört sayı ile yayın hayatına devam etmesine karar verilmiştir.

PiVOLKA’da,
1. Bilim ve yöntem,
2. Bilim felsefesi,
3. Eleştirel ve yaratıcı düşünme,
4. Alana özgü ancak
a. Deneme yazısı olmayan,
b. Edebi yazı olmayan,
c. Nesnelliği tartışmalı olmayan bilim yazıları yayınlanır.

PiVOLKA’da yayınlanması isteği ile gönderilen yazılarda 12 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra yazıların akdemik yazım kurallarına uygunluğuna dikkat edilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde yazarlar tarafından kullanılan şekillerin GIF, JPEG formatında ya da Word Drawing Tool kullanılarak sunulması; tabloların ise Word ya da Excel programlarında hazırlanması gerekmektedir.

PiVOLKA Yayın Süreci
PiVOLKA’da yayınlanması isteğiyle e-posta aracılığı ile gönderilen yazılar öncelikle yayın yönetmeni ve/veya yardımcı yayın yönetmenleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda genel olarak PiVOLKA yayın ilkesine uygun bulunan yazılar için hakem ya da hakemler belirlenir. Hakemler yazıları, PiVOLKA Çalışma Değerlendirme Formu’nu kullanarak değerlendirirler. Değerlendirme sonuçları editör tarafından düzenlendikten sonra karar yazara bildirilir. Kabul kararı alınan yazılar için hemen, Kabul/Düzeltme kararı alınan yazılar için ise yazarın gerekli görülen düzeltmeleri yapmasının ardından baskıya hazırlık işlemleri başlatılır. Baskıya hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra PiVOLKA baskıya gönderilir.

PiVOLKA’nın Bugünü
Fotokopilerin gelmesini günlerce bekleyip, okuyucumuza bir an evvel ulaşması için ders aralarında zımba işlemleriyle boğuştuğumuz PiVOLKA, internet sürümüyle herkese, basılı sürümüyle de Türkiye’deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin kütüphanelerine ulaştı.

Başlangıcından bu yana Yayın Kurulu’nda yer alan herkese, yazılarıyla bizi destekleyen yazarlarımıza, tüm okuyucularımıza ve emeği geçen daha pek çok insana teşekkür ederiz.