PiVOLKA İçindekiler

 

Neden Bilim? Türkiye’de ve
Dünyada Bilimin Organizasyonu
ve Finansmanı
C. A. Akdiş
[PDF]

Sen Terörist Olamazsın
Z. Yeniçeri
[PDF]

Değişen Dünya İçin Yeni Bir
Anlayış: Hakların Yeniden
Tanımlanması ve Yeni Planlama
Yaklaşımı

G. Yılmaz

[PDF]

Eğitimin Farklılığında Yaşamak
T. Çellek

[PDF]

Gary Becker’in İktisadi Modelleri
Üzerine

N. C. Okay
[PDF]

Sahne
P. Kıray
[PDF]

PiVOLKA 11

Yıl: 3, Sayı: 11, Ocak 2004

Editörden... | Doğan Kökdemir
PiVOLKA 11Elinizde tuttuğunuz 11. sayı ile PiVOLKA, 3. yılına ilk adımını atmış oluyor. Dergimizin 0 (sıfır) numaralı ilk sayısı tek sayfalık bir tanıtımdan ibaretti, şu anda ise 20 sayfalık dolu dolu bir dergi halini aldı. Bilimsel, düşünsel ve akademik bilginin dergiler aracılığı ile paylaşılması, günümüzde bilimsel nesnelliğin sağlanması açısından olmazsa olmaz bir uygulama halini almıştır. Sadece SSCI’da (Social Science Citation Index) yer alan dergilerin sayısı binlerle ifade edilmektedir ve bu zenginliğin önemli getirilerinin yanında bilimsel bilginin takibi ve sınıflandırılması da önemli bir sorun haline gelmiştir. Endeksler tarafından taranmayan dergileri de hesaba kattığımızda gerçekten başedilmez bir sayı ile karşı karşıyayız. Bu dergilerin çoğunluğu farklı uzmanlık alanlarında ayrıntılı bilgiler aktaran dergilerdir; bilime ve bilimsel yönteme daha geniş bir perspektiften bakan dergilerin sayısının az olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır.

Bu inanılması zor zenginlik arasında ELYADAL’ın resmi yayın organı olarak kendisini okuyucularla buluşturan PiVOLKA, bilimin giderek küçük parçalara ayrılmasından memnun olmayan kişilerin çıkardığı bir dergidir. Farklı bilim dallarının, farklı yöntemlerle çalışan bilim insanlarının ve bilimin ilerleyişine her zaman destek olan sanatın aynı mutfakta buluşabileceğini düşünmekteyiz. Psikoloji çalışmaları olmadan iktisatın ya da siyaset biliminin, matematik ve belki daha da önemlisi matematiksel düşünme olmadan herhangi bir bilim dalının ve sanat olmadan da yaşamın kendisinin eksik olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle 1 numaralı sayısından itibaren PiVOLKA’da farklı alanlardaki yazılara yer verdik. Bilimin parçalarla değil, bütünün incelenmesi ile ilerleyebileceği görüşümüzü elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık. Geştalt’in “bütün, parçaların toplamından farklıdır (fazladır)” yaklaşımı, PiVOLKA’nın yayın ilkesi oldu.

PiVOLKA’yı izleyen okuyucularımız bilirler; PiVOLKA’da yazarların isimlerinin önünde Prof. Dr, Dr., … gibi ünvanlar yer almaz. Bunun nedeni söz konusu ünvanlara önem vermememiz değil. Aksine bu ünvanların elde edilmesi için çok emek verildiğini herkes gibi biz de biliyoruz. Ancak yayın politikamız ve bilime bakış açımız ünvanların değil, ürünlerin ön planda olması gerektiğini söylüyor bize. Bu nedenle, birden fazla akademik ünvanı bulunan A. M. C. Celal Şengör’ün yazıları PiVOLKA’da yer aldığında bile kendisinin sadece ismini kullandık.

PiVOLKA ticari bir dergi değildir ve Başkent Üniversitesi’nin desteğiyle basılan dergimizin temel paylaşım aracı da internettir (http://www.pivolka.com). İnternet sayesinde dergimizi ilgilenen herkese ücretsiz olarak sunma şansımız oluyor. Bu sayede ELYADAL dışından da pek çok bilim insanının ve sanatçının yazıları bize ulaşıyor. PiVOLKA, hakemli bir dergi değil ancak yazıların tamamı hem içerik hem de yazım kuralları açısından kontrol ediliyor ve yayın kurulunun çoğunluğunun onayladığı yazılar PiVOLKA’da yer alıyor. Yayın süreci ile ilgili bilgiyi yukarıdaki internet sitesinden daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

0 (sıfır) numaralı sayıdan 11 numaralı sayıya kadar geçen zaman, PiVOLKA’da emeği geçen herkese çok şey öğretti. Aslında dergi çıkarma konusunda hiçbiri profesyonel olmayan kişilerin (öğrenciler ve öğretim elemenları) meydana getirdiği bu ürün, değişik bakış açıları sağlarken, aynı zamanda belki de en önemlisi paylaşım için bir köprü oldu. Farklı illerdeki farklı üniversitelerimizle iletişim sağlarken, güzel dostluklar kurulmasına vesile oldu. Emeği geçen, takip eden ve destekleyen herkese teşekkürler.

PiVOLKA 3 yaşında… Nice yeni yaşlara.